BSafe helpt u graag met uw uitdagingen op het gebied van fysieke veiligheid. BSafe werkt voor overheden (gemeenten, provincies, omgevingsdiensten), veiligheidsregio’s en bedrijfsleven (MKB en industrieën) aan het inventariseren van risico’s en het zoeken naar adequate oplossingen in organisatie, techniek, management en beleid. Met passie gaan wij die uitdagingen aan.

VEILIGE OMGEVING

Header veilige omgevingWij ondersteunen u graag met :
– Het beoordelen van externe veiligheid in een ruimtelijk plan;
– Het maken van een Kwantitatieve Risicoberekening (QRA);
– Het opstellen van een Integraal Veiligheidsplan;
– Het adviseren over rampenbestrijding en zelfredzaamheid;
– Het ontwikkelen van een visie op omgevingsveiligheid of externe veiligheid.

VEILIG BEDRIJF

Header veilig bedrijf
Wij ondersteunen u graag met:
– Het aanvragen van een omgevingsvergunning;
– Het beoordelen van opslag van gevaarlijke stoffen (PGS);
– Het opstellen van veiligheidsbeleid of – rapport (VR);
– Het implementeren van het BRZO;
– Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

VEILIG GEBOUW

Header brandveiligheid

Wij ondersteunen u graag met:
– Een brandveiligheidsscan in uw gebouw;
– Het onderhoudsmanagement brandveiligheid;
– Een advies brandveiligheid bij nieuw- of verbouw;
– Het opstellen van Integraal Plan Brandbeveiliging (IBB);
– Het beoordelen van gelijkwaardigheid.

VOORBEREIDING CALAMITEITEN

Header BHVWij ondersteunen u graag met:
– Het opzetten van uw noodorganisatie;
– Het trainen van uw BHV-ers;
– Het trainen van uw crisisteam;
– Het opzetten van een bedrijfsnoodplan.

KLANTEN

 • Van Rijn
 • OVIJ
 • Provincie Gelderland
 • VGGM
 • ODRA
 • Owens Corning
 • Saxion
 • Gemeente Assen
 • Lansinkveste
 • Kader
 • Provincie Drenthe